Bản quyền

Các bài viết của ChumTho.Com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế

Theo công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, quyền xuất bản của một số bài thơ trên trang web này (chẳng hạn như các bài thơ cổ điển), là thuộc về công chúng, tức là bất kỳ ai cũng có thể đăng và sử dụng. Và phần lớn các bài thơ còn lại được chúng tôi sưu tầm trên khắp các trang mạng như diễn đàn, mạng xã hội, sách báo…

ChumTho.Com là một trang web phi lợi nhuận. Những bài thơ được xuất bản trên trang này hoàn toàn là vì lý do giáo dục, vì mục đích thông tin và mục đích tốt. Nhưng nếu việc này vô tình làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức và người đại diện hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu chúng tôi gỡ bài thơ ra khỏi trang thì việc này sẽ được thực hiện ngay. Chúng tôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu đó trong vòng 24 giờ.

Đối với các thủ tục xuất bản, nhân bản, phân phối và liệt kê các bài thơ được xuất bản trên ChumTho.Com trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, luật bản quyền của Hoa Kỳ, các thỏa thuận bản quyền quốc tế và các luật liên quan khác đều được áp dụng. Các thủ tục như vậy có thể yêu cầu sự cho phép của các cá nhân nắm giữ quyền xuất bản hợp pháp của các bài thơ. Người có liên quan với những yêu cầu như vậy, không phải là ChumTho.Com, mà là những người nắm giữ quyền xuất bản của những bài thơ đó.

Chúc các bạn vui vẻ!