Bạch Vân quốc ngữ thi tập

0
32

Bạch Vân quốc ngữ thi tập là tên gọi phổ biến nhất được dùng để đặt cho tuyển tập thơ viết bằng chữ Nôm của Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tên chữ “Bạch Vân” có nguồn gốc từ tên hiệu của Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Bạch Vân am cư sĩ” (白雲庵居士). Tác phẩm được đánh giá là một sự kế thừa và tiếp nối xứng đáng tuyển tập thơ Nôm “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi ở nửa đầu thế kỷ 15, đồng thời đánh dấu một bước phát triển mới trên hành trình hoàn thiện mình của văn học viết Việt Nam.

Thơ Nôm của ông ít những lời sáo rỗng về phong, hoa, tuyết, nguyệt, mà lại đi vào lòng người với những nét rất thân thương của những đồ đạc, những rau cỏ, những chim muông gặp gỡ hằng ngày…

Dưới đây là danh sách các bài thơ:

 1. Bài 1 – Thú nhàn
 2. Bài 2
 3. Bài 3 – An phận thì hơn
 4. Bài 4
 5. Bài 5
 6. Bài 6 – Lòng thư thái
 7. Bài 7
 8. Bài 8
 9. Bài 9
 10. Bài 10
 11. Bài 11
 12. Bài 12 – Điền viên thú
 13. Bài 13 – Nhẹ đường danh lợi
 14. Bài 14
 15. Bài 15
 16. Bài 16 – Tự thuật
 17. Bài 17
 18. Bài 18
 19. Bài 19
 20. Bài 20
 21. Bài 21
 22. Bài 22
 23. Bài 23
 24. Bài 24
 25. Bài 25
 26. Bài 26
 27. Bài 27
 28. Bài 28 – Thú ẩn dật
 29. Bài 29
 30. Bài 30
 31. Bài 31 – Nước non
 32. Bài 32 – Điền viên thú
 33. Bài 33
 34. Bai 34 – Nhẫn thì qua
 35. Bài 35
 36. Bài 36
 37. Bài 37
 38. Bài 38
 39. Bài 39
 40. Bài 40
 41. Bài 41
 42. Bài 42 – Khuyên đời
 43. Bài 43
 44. Bài 44 – Mặc chê khen
 45. Bài 45
 46. Bài 46
 47. Bài 47
 48. Bài 48 – Vô sự
 49. Bài 49
 50. Bài 50
 51. Bài 51
 52. Bài 52
 53. Bài 53
 54. Bài 54 – Mùa thu chơi thuyền
 55. Bài 55 – Thú tiêu dao
 56. Bài 56
 57. Bài 57
 58. Bài 58 – Thế tục
 59. Bài 59
 60. Bài 60
 61. Bài 61
 62. Bài 62
 63. Bài 63
 64. Bài 64
 65. Bài 65 – Chớ cậy rằng hơn
 66. Bài 66
 67. Bài 67
 68. Bài 68
 69. Bài 69 – Tự thán
 70. Bài 70
 71. Bài 71
 72. Bài 72
 73. Bài 73
 74. Bài 74
 75. Bài 75
 76. Bài 76 – Đường đời hiểm hóc
 77. Bài 77 – Thế gian biến đổi
 78. Bài 78 – Hoà vi quý
 79. Bài 79 – Cảnh nhàn
 80. Bài 80 – Của nặng hơn người
 81. Bài 81 – Vô sự là hơn
 82. Bài 82
 83. Bài 83 – Đạo thường
 84. Bài 84
 85. Bài 85
 86. Bài 86 – Có phúc có phần
 87. Bài 87
 88. Bài 88
 89. Bài 89
 90. Bài 90
 91. Bài 91 – Tiêu sái tự nhiên
 92. Bài 92 – Thú thanh nhàn
 93. Bài 93 – Thú dưỡng thân
 94. Bài 94
 95. Bài 95
 96. Bài 96
 97. Bài 97
 98. Bài 98
 99. Bài 99 – Mặc ai tài trí
 100. Bài 100
 101. Bài 101
 102. Bài 102 – Dại khôn
 103. Bài 103
 104. Bài 104
 105. Bài 105
 106. Bài 106
 107. Bài 107
 108. Bài 108
 109. Bài 109
 110. Bài 110
 111. Bài 111
 112. Bài 112
 113. Bài 113
 114. Bài 114
 115. Bài 115
 116. Bài 116
 117. Bài 117
 118. Bài 118
 119. Bài 119
 120. Bài 120
 121. Bài 121
 122. Bài 122
 123. Bài 123
 124. Bài 124
 125. Bài 125
 126. Bài 126
 127. Bài 127
 128. Bài 128
 129. Bài 129
 130. Bài 130
 131. Bài 131
 132. Bài 132
 133. Bài 133
 134. Bài 134
 135. Bài 135
 136. Bài 136
 137. Bài 137
 138. Bài 138
 139. Bài 139
 140. Bài 140
 141. Bài 141
 142. Bài 142
 143. Bài 143
 144. Bài 144
 145. Bài 145
 146. Bài 146
 147. Bài 147
 148. Bài 148
 149. Bài 149
 150. Bài 150
 151. Bài 151
 152. Bài 152
 153. Bài 153

Cương thường tổng quát  

Bình chọn
Bài trướcBạch Vân gia huấn
Bài tiếp theoSấm ký

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây