Bài 162 – Khuyến đãi bằng hữu

0
26

Làm người dầu dã bạn cùng ai,
Chữ “tín” tua thìn chẳng chút sai.
Đừng có nồng chi rồi lại nhạt,
Nẻo mà thắm lắm ắt liền phai.
Họ hàng, miễn nhớ tuồng chơi họp,
Rượu bạc, xin thôi sức ép nài.
Sác ắt sơ hằng cẩn đấy,
Yêu nhau nghĩa ấy mới bền dai.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với bạn bè.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

Bình chọn
Bài trướcBài 161 – Khuyến hôn sự công cô
Bài tiếp theoBài 163 – Khuyến đãi tông tộc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây