Bài 163 – Khuyến đãi tông tộc

0
27

Dòng dõi suy ra cũng một nhà,
Xem ai hơn nữa họ hàng ta?
Đỡ đần đành cậy vây cánh,
Gửi thác càng tin ruột rà.
Chẳng bỏ được nào, sao chẳng thiết?
Nên gần cho lắm, há nên xa?
Cùng nhau bổ thí yêu thương lấy,
Chớ nỡ xem bằng khách tới qua.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên đối xử với họ hàng.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

Bình chọn
Bài trướcBài 162 – Khuyến đãi bằng hữu
Bài tiếp theoBài 164 – Khuyến đãi hương lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây