Bài 173 – Giới sùng Phật vô ích

0
28

Suy lý cho cùng Phật ấy ta,
Lọ là chung bóng đạo Di Đà?
Hiền lành, hãy giữ bề tu kỷ,
Dối trá, đừng nghe đứa xuất gia.
Dỗ chúng đúc chuông nhân đã lạ,
Đặt điều phá ngục thực ru mà.
Chẳng tin Lương Vũ còn bia cũ,
Tra mà lại biết thực chẳng ngoa.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người sùng bái Phật vô ích.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

Bình chọn
Bài trướcBài 172 – Giới dĩ phú lăng bần
Bài tiếp theoBài 174 – Giới bất võng cầu địa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây