Bài 2

0
24

Giàu chỉnh chện khó lây nhây,
Vận chuyển lưu thông, há của ai.
Vũng nọ ghê khi làm bãi cát,
Doi kia có thủa lút hòn thai.
Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng,
Dại dột nào hay tiểu có đài.
Đã khuất bao nhiêu thì lại duỗi,
Đạo trời lồng lộng chẳng nào sai.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:

Giàu  chễnh chện khó  lơi thơi,
Vận chuyển lưu thông, há của ai.
Vũng nọ ghê khi làm bãi cát,
 Chồi kia có  thuở lọt hòn thai.
Khôn ngoan mới biết thăng  rồi giáng,
Dại dột nào hay tiểu có đài.
Đã khuất bao nhiêu thì lại duỗi,
Đạo trời lồng lộng chẳng  hề sai.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

Bình chọn
Bài trướcBài 3 – An phận thì hơn
Bài tiếp theoBài 1 – Thú nhàn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây