Sấm ký

0
33

Sấm Trạng Trình hay sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm là những lời được cho là có tính tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm về các biến cố chính của dân tộc Việt Nam trong khoảng 500 năm (từ năm 1509 đến khoảng năm 2019). Sấm ký gắn với những giai thoại và sự thật lịch sử. Nhiều nội dung trong sấm ký hiện đã được giải mã. Đến nay đã có nhiều giai thoại và sự thật lịch sử về Sấm Trạng Trình đã được giải mã và cho là ứng nghiệm. Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều dị bản, dưới đây là những bản phổ biến nhất:

  1. Bản nôm Nguyễn Văn Bân
  2. Bản nôm Nguyễn Văn Sâm
  3. Bản quốc ngữ Hoàng Xuân
  4. Bản quốc ngữ Hương Sơn
  5. Bản quốc ngữ Mai Lĩnh
  6. Bản quốc ngữ Nguyễn Quân
  7. Bản quốc ngữ Sở Cuồng
Bình chọn
Bài trướcBạch Vân quốc ngữ thi tập
Bài tiếp theoMinh châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây