Chúc thọ

0
15

Nay mừng ông lão tám mươi,
Ấy dân Hoài Cát hay người Đường Ngu?
Nhởn nhơ kích nhưỡng khang cù,
Thiều quang chín chục, xuân thu tám nghìn.
Chẳng tiên ấy cũng là tiên!

Bài thơ tặng cụ Nhiêu Chuối thượng thọ 80, được làng rước ra đình tế thọ. Tác giả làm bài này cho cô đào hát chúc thọ và chuốc rượu.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến – tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây