Vịnh Lý Thiên Vương – 詠李天王

0
8

詠李天王

天縱南郊卓不群,
魁然一丈十圍身。
威吞水界鯨無浪,
勇赫胡兒塞絕氛。
效小秦封無足貴,
不須銅鑄似然神。
誰留蹤跡江頭廟,
千古猶驚有越人。

Vịnh Lý Thiên Vương

Thiên túng Nam giao trác bât quần,
Khôi nhiên nhất trượng thập vi thân.
Uy thôn thuỷ giới kình vô lãng,
Dũng hách Hồ nhi tái tuyệt phân.
Hiệu tiểu Tần phong vô túc quý,
Bất tu đồng chú tự nhiên thần.
Thuỳ lưu tung tích giang đầu miếu,
Thiên cổ do kinh hữu Việt nhân.

Dịch nghĩa

Ông là người trời giáng xuống cõi Nam, vĩ đại không ai sánh,
Tấm thân to lớn cao tới một trượng, to tới mười vi.
Oai vũ trùm khắp bờ cõi, cá kình không gây nổi sóng,
Sức mạnh làm kinh sợ giặc Hồ, ngoài ải giới hết mây mù.
Tước lộc nhỏ nhoi nhà Tần phong cho không coi làm quý,
Chẳng cần phải đúc tượng đồng, tự nhiên cũng đã là thần.
Ai để lại dấu vết ở miền đầu sông?
Muôn đời còn phục con người Việt đó!

Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Lý Thiên Vương tức Lý Ông Trọng, người huyện Từ Liêm, Hà Nội, người to lớn, sức khoẻ phi thường. Khi nước ta chưa bị Trung Quốc đô hộ, ông sang giúp nhà Tần, Tần Thuỷ Hoàng phong làm Tư lệ hiệu uý, sai đem quân đi giữ Lâm Thao phía bắc Trung Quốc chống quân Hung Nô, uy danh lừng lẫy. Khi già, ông về quê, vua Tần cho đúc tượng bằng đồng đặt tại cửa Tư Mã ở kinh đô Hàm Dương. Quân Hung Nô cho là ông còn sống, không dám xâm phạm.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Trời giáng cõi Nam, ai sánh được?
Thân cao một trượng, hàng ôm liền.
Oai trùm sông núi kình ngự lặng,
Mạnh kiếp Hung Nô bờ cõi yên.
Chức tước tặng ban coi nhẹ bỗng,
Tượng đồng chẳng đúc vẫn linh thiêng.
Muôn đời mến phục coi người Việt,
Bên miếu đầu sông dấu vẫn truyền.

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây