Vịnh Mạc Trạng Nguyên – 詠莫狀元

0
6

詠莫狀元

海東山水出真儒,
年少才名邈寡儔。
濤浪千層高奮迅,
皇華萬里壯馳驅。
扇銘既壓高麗倒,
雀解還教宰相愚。
細事莫非求古跡,
聊憑短什吊前修。

Vịnh Mạc Trạng Nguyên

Hải đông sơn thuỷ xuất chân nho,
Niên thiếu tài danh mạc quả trù.
Đào lãng thiên tằng cao phấn tấn,
Hoàng hoa vạn lý tráng trì khu.
Phiến minh ký áp Cao Ly đảo,
Tước giải hoàn giao tể tướng ngu.
Tế sự mạc phi cầu cổ tích,
Liêu bằng đoản thập điếu tiền tu.

Dịch nghĩa

Sông núi Hải Đông sinh ra bậc chân nho,
Tuổi trẻ tài danh ít người sánh kịp.
Đã vượt cao trên ngàn tầng sóng đào,
Lại mạnh mẽ ruổi rong muôn dặm đi sứ.
Việc đề thơ cái quạt đã áp đảo xứ Cao Ly,
Lời giải thích về giống chim sẻ làm rõ cái ngu của tể tướng.
Những việc nhỏ nhặt không gì là không có dấu vết,
Tạm mượn bài thơ ngắn để tỏ lòng nhớ tiếc bậc tiên hiền xưa.

Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đỗ trạng nguyên đời Trần Anh Tông.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây