Vịnh Trương Hán Siêu – 詠張漢超

0
5

詠張漢超

夙蘊經綸學術多,
逢時早已擢危科。
詞林唾玉奎樓煥,
相府調梅鼎鼐和。
望重南山標赤幟,
名高北闕詠皇華。
晚年最愛陶朱術,
碧水青山逸興奢。

Vịnh Trương Hán Siêu
Túc uẩn kinh luân học thuật đa,
Phùng thì tảo dĩ trạc nguy khoa.
Từ lâm thoá ngọc Khuê Lâu hoán,
Tướng phủ điều mai đỉnh nãi hoà.
Vọng trọng Nam sơn tiêu xích xí,
Danh cao Bắc khuyết vịnh “Hoàng hoa”.
Vãn niên tối ái Đào Chu thuật,
Bích thuỷ thanh sơn dật hứng xa.

Dịch nghĩa

Tài kinh luân sâu sắc lại học rộng biết nhiều,
Gặp thời cho nên ông đã sớm đỗ cao.
Văn chương nhả ngọc phun châu như sao Khuê, Lâu rực sáng,
Làm việc ở tướng phủ, khéo điều hoà làm cho đất nước thuận hoà.
Nêu cao ngọn cờ núi Nam, được mọi người trọng vọng,
Ngâm thơ “Hoàng hoa” ở triều đình phương Bắc, tên ông lẫy lừng.
Cuối đời ông rất thích học lối Đào Chu Công,
Nhiều thú ẩn dật nơi non xanh nước biếc.

Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Trương Hán Siêu người làng Phúc Am, huyện Yên Ninh, nay là Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông là môn khách của Trần Hưng Đạo, làm quan tới chức Hàn lâm học sĩ thăng đến hành khiển. Ông có bài Bạch Đằng giang phú nổi tiếng.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây