Vũ Hậu Xuân Tuý Cảm Thành – 雨後春醉感成

0
8

雨後春醉感成

去秋定尹拂衣回,
今日春商解組來。
可幸諸君能勇退,
未應一職盡非才。
百年軒駟何為者,
吾邑邱陵亦美哉。
老病無能惟有醉,
浮雲散盡北窗開。

Vũ hậu xuân tuý cảm thành
Khứ thu Định doãn phất y hồi,
Kim nhật Xuân thương giải tổ lai.
Khả hạnh chư quân năng dũng thoái,
Vị ưng nhất chức tận phi tài.
Bách niên hiên tứ hà vi giả,
Ngô ấp khâu lăng diệc mỹ tai.
Lão bệnh vô năng duy hữu tuý,
Phù vân tán tận bắc song khai.

Dịch nghĩa

Mùa thu năm ngoái ông huyện Trực Định đã rũ áo ra về
Ngày nay ông thương Xuân Trường lại buông giải ấn nghỉ việc
Đáng mừng các bạn biết mạnh dạn lui về
Đâu phải vì đối với chức vụ mình không làm nổi
Cuộc đời trăm năm xe ngựa có là trò gì
Mà ở quê chúng ta gò núi vẫn tươi đẹp lắm
Ta nay già yếu không làm được gì nữa chỉ có chén thôi
Khi mây nổi tan hết thì cửa sổ hướng bắc mở toang ra

Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây