Vu Sử – 巫史

0
6

巫史

巫史紛紛上寶臺,
招靈致魄亦多才。
女巫化作郡公下,
男子變為公主來。
公亦有時抱主腹,
主能以術批公腮。
明朝靈魄歸何處,
留與人間一罪荄。

Vu sử
Vu sử phân phân thướng bảo đài,
Chiêu linh trí phách diệc đa tài.
Nữ vu hoá tác quận công hạ,
Nam tử biến vi công chủ lai.
Công diệc hữu thì bão chủ phúc,
Chủ năng dĩ thuật phê công tai.
Minh triêu linh phách quy hà xứ,
Lưu dữ nhân gian nhất tội cai.

Dịch nghĩa

Ông đồng bà cốt nhốn nháo lên bảo đài,
Chiêu hồn gọi vía, thật là lắm tài.
Bà cốt thì hoá làm ông quận công,
Ông đồng thì biến ra bà công chúa.
Ông quận công cũng có lúc ôm lấy bụng bà công chúa,
Bà công chúa có thể dùng thuật vuốt vào má ông quận công.
Sáng ra hồn phách linh thiêng về nơi đâu,
Để lại cho đời một cái nhân tội lỗi.

Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

Đồng cốt chỉ những người đàn ông (ông đồng), đàn bà (bà cốt) lợi dụng mê tín “lên đồng” thác lời hồn ông hoàng bà chúa để phán những điều hoạ phúc cho thiện nam, tín nữ. Thường ông đồng lại hay hầu bóng nữ thần, bà cốt thì hầu bóng ông hoàng.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây