Xuân Bệnh Kỳ 2 – 春病其二

0
7

春病其二

新韶旦旦滿天霜,
嘆息人窮歲又荒。
藥未熟時先有氣,
花將落處且留香。
愁多夜懶聽兒讀,
酒貴春難喚客嘗。
衹有昨霄逢小雨,
病中瘥得一分彊。

Xuân bệnh kỳ 2
Tân thiều đán đán mãn thiên sương,
Thán tức nhân cùng tuế hựu hoang.
Dược vị thục thời tiên hữu khí,
Hoa tương lạc xứ thả lưu hương.
Sầu đa dạ lãn thính nhi độc,
Tửu quý xuân nan hoán khách thường.
Chỉ hữu tạc tiêu phùng tiểu vũ,
Bệnh trung sái đắc nhất phân cường.

Dịch nghĩa

Mới sang xuân, sớm sớm trời đầy sương,
Than nỗi đã nghèo mà mùa lại mất.
Thuốc sắc chưa chín mùi thuốc đã bay lên,
Hoa sắp rụng rồi mùi hương còn phảng phất.
Buồn quá đêm ngại nghe con đọc sách,
Rượu đắt khó có thể mời khách thưởng xuân.
May có trận mưa nhỏ tối qua,
Bệnh cũng bớt đi được một đôi phần.

Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây