Xuân Nguyên Hữu Cảm Kỳ 1 – 春元有感其一

0
10

春元有感其一

新歲方來舊歲週,
群芳皆菀我何枯。
自憐晚節筋骸倦,
不覺人間日月遒。
無歷那知書甲子,
有仇未敢讀春秋。
此心已矣無他慮,
携杖聊爲汗漫遊。

Xuân nguyên hữu cảm kỳ 1
Tân tuế phương lai cựu tuế chu,
Quần phương giai uyển ngã hà khô.
Tự liên vãn tiết cân hài quyện,
Bất giác nhân gian nhật nguyệt tù.
Vô lịch na tri thư Giáp Tý,
Hữu cừu vị cảm độc Xuân Thu.
Thử tâm dĩ hỹ vô tha lự,
Huề trượng liêu vi hãn mạn du.

Dịch nghĩa

Năm mới đang đến, năm cũ đã hết
Cảnh vật đều tươi, sao chỉ mình ta khô
Tự thương mình tuổi già gân cốt mỏi
Không ngờ trong đời người, ngày tháng gấp rút như thế
Không có lịch, biết đâu mà ghi được giáp tý
Kẻ thù còn đó, chưa dám đọc kinh Xuân Thu
Tấm lòng này thế là thôi: còn nghĩ gì đến việc khác nữa
Âu là chống gậy đi chơi lang thang vậy

Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn:

1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Văn học, 2004

2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây