Xuân Nguyên Hữu Cảm Kỳ 2 – 春元有感其二

0
6

春元有感其二

奄奄吾又嘆吾衰,
春去春來不自知。
嘯夜寒蟲如有訴,
侵霜曉雁獨何飛。
閒愁與日俱添線,
時事紆懷若亂絲。
庭院春花依舊笑,
未知春思放教誰。

Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2
Yêm yêm ngô hựu thán ngô suy,
Xuân khứ xuân lai bất tự tri.
Khiếu dạ hàn trùng như hữu tố,
Xâm sương hiểu nhạn độc hà phi.
Nhàn sầu dữ nhật câu thiêm tuyến,
Thời sự vu hoài nhược loạn ty.
Đình viện xuân hoa y cựu tiếu,
Vị tri xuân tứ phóng giao thuỳ.

Dịch nghĩa

Những than thở sống thoi thóp, ta đã suy yếu,
Đến nỗi xuân đi rồi xuân lại, chính mình cũng không hay.
Dế kêu đêm vắng như có điều gì muốn than thở,
Nhạn xông vào làn sương sớm, chẳng biết bay đi đâu.
Mối sầu cùng với ngày tháng cứ dài dần như chắp thêm sợi,
Việc đời vấn vít trong lòng như tơ rối.
Trước sân nhà hoa xuân vẫn cười như năm cũ,
Chẳng biết tứ xuân dành cho ai?

Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây