Xuân Nhật Hữu Cảm Kỳ 1 – 春日有感其一

0
6

春日有感其一

春風春雨一山孤,
惆悵今吾非故吾。
函自有書何咄咄,
酒雖無缶亦烏烏。
動搖白齦牙將落,
咀嚼黃牛肉未殊。
昨日聞鑼扶杖起,
前禽已與邑人驅。

Xuân nhật hữu cảm kỳ 1
Xuân phong xuân vũ nhất sơn cô,
Trù trướng kim ngô phi cố ngô.
Hàm tự hữu thư hà đốt đốt,
Tửu tuy vô phẫu diệc ô ô.
Động dao bạch khẩn nha tương lạc,
Tứ tước hoàng ngưu nhục vị thù.
Tạc nhật văn la phù trượng khởi,
Tiền cầm dĩ dữ ấp nhân khu.

Dịch nghĩa

Ngày xuân mưa gió, một ngọn núi vẫn đứng trơ trơ
Ngao ngán cho ta nay không như ta ngày trước
Phong bì có thư cẩn thận, chi phải viết chữ “đốt đốt”
Rượu không có hũ gõ cũng như hát ô ô
Trên lợi, những chiếc răng lung lay sắp rụng
Miếng thịt bò còn nhai được chưa thấy gì khác
Hôm nọ nghe cổng làng, cũng vác gậy đứng dậy
Cùng người trong làng đi khua chim

Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:

1. Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Văn học, 2004

2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây