Trang chủ Phan Thị Trang Đoan (d.m.h)

Phan Thị Trang Đoan (d.m.h)

Bút danh: d.m.h

SN: 02/09/1991

Quê quán: Nghi Xuân- Hà Tĩnh

SV HV Ngoại giao VN

“Xin cho tôi xin vạn lần rồi
Một góc này chỉ biết rong chơi
Xin cho tôi yên phận này thôi …..”